Info

Sjaak Kooij (1982)

Amsterdam School of the Arts,
Bachelor in Fine Art & Education
2001-2005

Artist Statement

In mijn werk betrek ik flarden van de actualiteit; met name sociale, culturele en politieke onderwerpen die het gezicht van deze tijd bepalen. Beelden uit actuele media en alledaagse gebeurtenissen – afgewisseld met beeldmateriaal uit eigen archief – haal ik uit de oorspronkelijke context waardoor er een spannende interactie ontstaat tussen beeld en inhoud. Hierdoor wordt de kijker op een andere manier geconfronteerd met deze hedendaagse onderwerpen.
Thema’s als anonimiteit, vervreemding, individualisme en vergankelijkheid spelen een grote rol in het werk. Deze thema’s – in een soms wat absurde enscenering – confronteren de toeschouwer met ideeën en vragen die ik neerleg. Hierbij zelf geen standpunt innemende, maar vooral met het doel de kijker te laten beleven.

De kunstwerken vertellen een zoektocht naar grenzen, waarin techniek en beeld samensmelten tot een groot geheel. Het verbeelden van deze uitersten uit zich in dynamiek en sterke contrasten. Het werk is deels ontsproten aan de expressionistische werkwijze of juist geënsceneerd als inhoudelijk contrast.
De contrasten zijn niet alleen inhoudelijk terug te zien, maar ook in techniek en vormgeving.
Door een gelaagde manier van werken gaat het schilderij tijdens het proces een dialoog met zichzelf aan. Het schilderen ‘an sich’, het werken met diverse materialen met verf in de basis, is een belangrijk onderdeel van de totstandkoming van het kunstwerk. Het proces van toevoegen, weglaten en overschilderen, maar vooral het werken met het medium schilderen, is voor mij als kunstenaar essentieel.

Contact: info@sjaakkooij.com

Artist Statement Sjaak Kooij (EN)

In my work I use elements of actuality, such as social, cultural or political issues that define our times. I take images from media and everyday events – alternated with footage from my personal archive – out of their original context, which creates an exciting interaction between image and content. As a result the spectator will be confronted with these contemporary topics in an entirely different way.

Themes as anonymity, estrangement, individualism and transience play a big role in the artwork. These themes – occasionally in an absurd staging – confront the spectator with the ideas and posed questions I put in. Hereby not taking position, but rather allowing the viewer to experience.

The work represents a search for boundaries, in which technique and image merge into a whole. Imagining these extremes manifests itself in dynamics and strong contrasts. The work derives partly
from the expressionistic method or is rather staged as substantive contrast. The different contrasts are not only reflected in content, but also in technique and design. Due to a layered method of working the painting will create a dialogue with itself during the process.

The act of painting itself, working with different materials with paint as its foundation, is an important part of the establishment of the artwork. The process of adding, removing and repainting, but above all exploring the medium painting, is essential for me as an artist.

Contact: info@sjaakkooij.com